CD1a

Katalógus# 10172

Klón: O10

Eredet: Egér

Faj reaktivitás: Humán, további nem ismert.

Alkalmazás: IHC-P

Leírás: Ez az antitest egy 49 kDa molekulaméretű proteinnel reagál. Pozitívan jelöli a kortikális thymocytákat, az epidermis Langerhans sejtjeit, a dermis dendritikus sejtjeit és a mukóza és tonsilla Langerhans sejtjeit. Leukémiák és lymphomák azonosításában nyújthat segítséget.

CD3

Katalógus# 10088

Klón: F7.2.38

Eredet: Egér

Faj reaktivitás: Humán, további nem ismert.

Alkalmazás: IHC-P

Leírás: A CD 3 korai T-sejt marker egy multimer protein komplex, T3 komlexként is ismert. A fehérje négy polipeptid láncból épül fel, melyek funkciójukat három dimerként látják el. A CD3 komplex T-sejt koreceptor, mely nem kovalens kötéssel kapcsolódik a T-sejt receptorral.

CD8 alpha

Katalógus# 10056

Klón: IBL-3/25

Eredet: Patkány

Faj reaktivitás: Egér

Alkalmazás: IHC-Fr

Leírás: A CD8-at a legtöbb thymocita kifejezi, ezen felül a perifériás T-sejtek harmada is tartalmazza a CD8 heterodimerjeit (CD 8α és CD8β). Ez a monoklonális ellenanyag jelöli a CD8+ T-sejteket a perifériás nyirokszervekben, és akár in vivo követéshez is használható.

CD8

Katalógus# 10089

Klón: P17-V

Eredet: Nyúl

Faj reaktivitás: Humán, további nem ismert.

Alkalmazás: IHC-P

Leírás: Ez az antitest a 32 kDa molekulatömegű CD8-ként azonosított fehérjén reagál, a következő epitopon: Pro218 - Tyr234. Az értett T-sejteken egyedülálló módon együtt mutatható ki a CD4-gyel, így általában ezzel együtt használják. Jól használható marker a helper / inducer T-lymphocyták megkülönböztetéséhez, és a legtöbb perifériás T-sejt lymphoma CD4+ / CD8-. Az anaplasztikus nagysejtes lymphoma CD4+ és CD8-, T-lymphoblasztos lymphomában / leukemiában a CD4 és a CD8 gyakran koexpresszálódik. A CD8 kimutatható lép littoral cell angiomában is.

CD8

Katalógus# 10173

Klón: 144B

Eredet: Egér

Faj reaktivitás: Humán, további nem ismert.

Alkalmazás: IHC-P

Leírás: Ez az antitest a 32 kDa molekulatömegű CD8-ként azonosított fehérjén reagál. Az értett T-sejteken egyedülálló módon együtt mutatható ki a CD4-gyel, így általában ezzel együtt használják. Jól használható marker a helper / inducer T-lymphocyták megkülönböztetéséhez, és a legtöbb perifériás T-sejt lymphoma CD4+ / CD8-. Az anaplasztikus nagysejtes lymphoma CD4+ és CD8-, T-lymphoblasztos lymphomában / leukemiában a CD4 és a CD8 gyakran koexpresszálódik. A CD8 kimutatható lép littoral cell angiomában is.

CD10

Katalógus# 10157

Klón: 56C6

Eredet: Egér

Faj reaktivitás: Humán, további nem ismert.

Alkalmazás: IHC-P

Leírás: Az anti-CD10 a 100 kDa molekulatömegű CD10 proteinre specifikus, mely common acute lymphocytic leukemia antigén (CALLA) néven is ismert. Antigénje megtalálható a korai lympoid progenitor sejtjeinek, a felnőtt csontvelő éretlen B sejtjeinek és lymphoid szövetek germinális centrum B sejtjeinek felszínén. Ez az antitest a lymphoblastos, Burkitt és follikuláris lymphomák és krónikus myeloid leukemia antigénjein reagál. Pozitívan jelöli a glomeruláris epithelt, a proximális tubulusok kefeszegély sejtjeit, az emlő myoepithelt, epe canaliculusokat, neutrophileket, csontvelő sejtek kisebb populációját, magzati vékonybél epithelt, normál fibroblasztokat.

CD11a

Katalógus# 10052

Klón: IBL-6/2

Eredet: Patkány

Faj reaktivitás: Egér

Alkalmazás: IHC-Fr

Leírás: A CD11 (LFA-1) a leukocitákon expresszálódik. A CD54 és az ICAM-2 kötésével a sejt-sejt kapcsolatok kialakításában játszik szerepet.

CD20

Katalógus# 10166

Klón: L26

Eredet: Egér

Faj reaktivitás: Humán, további nem ismert.

Alkalmazás: IHC-P

Leírás: Ez az antitest a CD20-ként azonosított 33 kDa molekulatömegű polypeptidet ismeri fel, mely a perifériás vér és nyirokszövetek B-sejtjeinek nagy részén kimutatható. Egyéb hematopoietikus sejtekkel nem figyeltek meg reakciót.

CD20

Katalógus# 10141

Klón: E17-P

Eredet: Nyúl

Faj reaktivitás: Humán, további nem ismert.

Alkalmazás: IHC-P

Leírás: A CD20 a B-sejtek fejlődésének minden stádiumában expresszálódik, kivéve az elsőt és utolsót, a késői pro-B sejtektől a memória sejtekig jelen van, de a korai pro-B sejteken, blasztokon és plazmasejteken nem található meg. B-sejtes lymphomában, hajassejtes leukemiában, B-sejtes krónikus lymphocytás leukemiában és melanoma rák őssejtekben pozitívan jelölődik. A CD20 kimutatható marad a B-sejt eredetű neoplasmákon, de nem mutatható ki a T-sejt eredetűeken, így jól alkalmazható a B-sejtes lymphomák és leukemia diagnosztikája során. CD20 pozitív sejtek előfordulhatnak egyes Hodgkin kór, myeloma és thymoma esetekben is.

CD21

Katalógus# 10099

Klón: Q22-S

Eredet: Nyúl

Faj reaktivitás: Humán, további nem ismert.

Alkalmazás: IHC-P

Leírás: A CD21 (CR2, EBV-receptor) az érett B-sejtek és follikuláris dendritikus sejtek (FDC) felületén található meg. Az antitest jól alkalmazható a lymphoid szövetek FDC hálózatának jellemzésére mely nélkülözhetetlen elváltozások azonosításában, melyek a normál centrum germinatívum deformációját okozzák. Ilyenek például a HIV, néhány neoplasiticus állapot, mint a B-sejt MALT lymphoma, a köpenyzóna lymphoma és néhány T-sejt lymphoma. A Castleman lymphoma az abnormális FD sejtek jelenlétével tipizálható.

CD23

Katalógus# 10146

Klón: E28-S

Eredet: Nyúl

Faj reaktivitás: Humán, további nem ismert.

Alkalmazás: IHC-P

Leírás: A CD23 egy 45 kDa molekulatömegű fehérje. Az immunglobulinkok családjába tartozik, és a germinális centrumok B-sejtjeiben mutatható ki, az azt körülvevő köpenyzóna nyugvó sejtjeiben nem. A köpenyzóna sejtjeiből eredő lymphomák általában negatívak, a legtöbb B-sejtes krónikus lymphocyták leukemia és low-grade B-sejt lymphoma azonban pozitív. Így megkülönböztethetőek ezen hasonló kórképek. A Reed–Sternberg sejtek általában pozitívak CD23-ra.

CD23

Katalógus# 10174

Klón: 1B12

Eredet: Egér

Faj reaktivitás: Humán, további nem ismert.

Alkalmazás: IHC-P

Leírás: Ez az antitest a CD23-ként azonosított 45 kDa molekulatömegű membrán glycoproteinen reagál. A CD23 megtalálható a perifériás vér sejtjeinek egy szubpopulációján, B lymphocytákon és EBV transzformálta B lymphoblastoid sejtvonalak sejtjein. Expressziója kimutatható B sejtes krónikus lymphocytás leukémia esetek neoplasztikus sejtjein.

CD30

Katalógus# 10153

Klón: Ber-H2

Eredet: Egér

Faj reaktivitás: Humán, további nem ismert.

Alkalmazás: IHC-P

Leírás: : a CD30 antigént a Hodgkin-és Reed-Sternberg sejtek expresszálják. Aktivált T-és B-sejteken szintén kimutatható. Az antitest az anaplasztikus nagysejtes lymphomák osztályozására használható.

CD31

Katalógus# 10107

Klón: JC-70

Eredet: Egér

Faj reaktivitás: Humán, makákó, nyúl.

Alkalmazás: IHC-P

Leírás: : A CD31 az ér endothel és a vérlemezkék ismert antigénje (PECAM-1). Kapilláris vizsgálatok során, valamint daganatok endothel eredetének kimutatására használható.

CD34

Katalógus# 10085

Klón: QBEND10

Eredet: Egér

Faj reaktivitás: Humán, további nem ismert.

Alkalmazás: IHC-P

Leírás: : Ez az antitest a hematopoietikus sejtek (pl.: lymphoid és myeloid progenitorok) felszínén található 110 kDa molekulatömegű glikoproteinnel reagál. Pozitív reakciót ad a vasculáris endothel sejtjeivel.

CD45

Katalógus# 10159

Klón: PD7/26+2B11

Eredet: Egér

Faj reaktivitás: Humán, további nem ismert.

Alkalmazás: IHC-P

Leírás: Ez a CD45 ellenes antitest hasznos segítséget nyújt a lymphoid tumorok és a non-hematopoietikus differenciálatlan neoplasmák elkülönítéséhez. A pozitív CD45 festés erősen utal a myeloid vagy lymphoid eredetre. Egyes myeloid neoplasma típusok (Hodgkin lymphoma, egyes T-sejt lymphomák és leukemiák) negatívak lehetnek CD45-tel, így a festődés hiánya nem zárja ki a hematolymphoid tumort. Ez az antigén majdnem kizárólag a hematopoietikus sejtvonalra jellemző és a legtöbb benignus és malignus lymphocytán és plazma sejt prekurzoron megtalálható.

CD45

Katalógus# 10051

Klón: IBL-5/25

Eredet: Patkány

Faj reaktivitás: Egér

Alkalmazás: IHC-P

Leírás: A CD45 (LCA), egy transzmembrán foszfotirozin foszfatáz, egyike a leukociták által legnagyobb mennyiségben expresszált glikoproteineknek. Ez a monoklonális ellenanyag segít a limfociták (T és B sejtek) in vitro csoportosításában.

CD45 RC

Katalógus# 10053

Klón: IBL-8

Eredet: Patkány

Faj reaktivitás: Egér

Alkalmazás: IHC-P

Leírás: A CD45 (LCA), egy transzmembrán foszfotirozin foszfatáz, egyike a leukociták által legnagyobb mennyiségben expresszált glikoproteineknek. Ez a monoklonális antitest (exon C-dependens RC izoforma) erősen jelöli a B sejteket, kevéssé intenzív reakciót ad a CD8+ T-sejtekkel, míg a CD4+ T-sejtekkel és myeloid sejtekkel nem reagál.

CD45RO

Katalógus# 10109

Klón: UCHL-1

Eredet: Egér

Faj reaktivitás: Humán, csimpánz, selyemmajom.

Alkalmazás: IHC-P

Leírás: A CD45RO (T-cell, Pan) a thymocitákon, granulocitákon, monocitákon, a nyugvó és aktivált T-sejteken mutatható ki, B limfociták nem expresszálják.

CD57

Katalógus# 10111

Klón: NK-1

Eredet: Egér

Faj reaktivitás: Humán. Továbbiak nem ismertek.

Alkalmazás: IHC-P

Leírás: A CD57 NK sejteken, CD8+ limfocitákon mutatható ki. CD4+/CD45RO- limfociták kisebb mértékben expresszálják.

CD68

Katalógus# 10112

Klón: KP1

Eredet: Egér

Faj reaktivitás: Humán, majom, nyúl, macska.

Alkalmazás: IHC-P

Leírás: A CD68 monocitákon és makrofágokon mutatható ki. Mieloid és histiocita eredetű sejtek immun-fenotipizálására használható.

CD79a

Katalógus# 10113

Klón: HM47/A9

Eredet: Egér

Faj reaktivitás: Humán, majom, sertés, szarvasmarha, patkány.

Alkalmazás: IHC-P

Leírás: A CD79 antitest a CD79 molekula extracelluláris epitópján reagál, a B-sejtek teljes spektrumát mutatja ki. A T-sejtes lymphoblasztos leukémiákban és lymphomákban együtt expresszálódhat a CD3-mal (kevesebb, mint 10%-ban). A Hodgkin-kór differenciál-diagnosztikájára is használható.

CD90 / Thy 1

Katalógus# 10055

Klón: IBL-6/23

Eredet: Patkány

Faj reaktivitás: Egér

Alkalmazás: IHC-P

Leírás: A Thy-1 antigén (CD90) a GPI-kötött glikoprotekhez tartozik. A rágcsálók T sejtjei, thymocitái, idegsejtjei, fibroblastjai és Kupffer sejtjei fejezik ki. Ez a monoklonális antitest in vivo T-sejt jelölésre alkalmas.

CD117

Katalógus# 10086

Klón: poliklonális

Eredet: Nyúl

Faj reaktivitás: Humán, majom, sertés, szarvasmarha, patkány.

Alkalmazás: IHC-P

Leírás: Ez az antitest a 145 kDa molekulatömegű humán CD117 fehérjével reagál. A c-kit fehérjék transzmembrán receptor tyrosin kinázok, többféle szövetben expresszálódnak. Nagyrészt őssejtek, csírasejtek, velősánc eredetű melanoma sejtek és hematopoietikus prekurzor sejtek fejlődésében játszanak szerepet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impresszum

© Copyright 2019 - 2020 Histopathology Ltd., Pécs, Hungary