top of page

Specificitás:

CD163

Klón:

10D6

Katalógus #:

PDM579

Kiszerelés:

6 ml

Leírás:

Előre hígított egér monoklonális antitest

A CD163 egy I-es típusú membrán fehérje, amely M130 antigénként, Ber-Mac3, Ki-M8 vagy SM4 molekulaként is ismert. A CD163 fehérje expressziója a monocyta/makrofág sejtvonalra korlátozódik. Jelen van az összes keringő monocytán és a legtöbb szöveti makrofágon, kivéve a limfoid follikulusok köpenyzónájában és csíracentrumaiban találhatókon, az interdigitáló reticulum sejteken, illetve a Langerhans-sejteken. Ezeken kívül a gyulladásos léziók multinukleáris sejtjei nem expresszálják a CD163 fehérjét. A fehérjék a glucocorticoidok által up-reguláltak, míg az immunszupresszáns cyclosporin A és forbol-észterek által pedig down-reguláltak.

Villin_2020.jpg
bottom of page