top of page

Specificitás:

CD44 H Cam

Klón:

156-3C11

Katalógus #:

Mob256

Kiszerelés:

1 ml

Leírás:

Koncentrált egér monoklonális antitest

Ez az antitest a CD44-ként ismert 85-90 kDa molekulasúlyú sejtfelszíni glikoproteinre specifikus. A CD44 a lymphocyták, monocyták és granulocyták felszínén expresszálódik. A CD44 immunjelölést gyakran alkalmazzák az urothelialis tranzícionális sejtes carcinoma in-situ elkülönítésére az egyéb, nem neoplasticus urothelium elváltozásoktól.

Villin_2020.jpg
bottom of page