top of page

Specificitás:

CDC25A

Klón:

DCS-120

Katalógus #:

Mob337

Kiszerelés:

1 ml

Leírás:

Koncentrált egér monoklonális antitest

Ez az antitest a 65 kDa molekulasúlyú Cdc25A-ként ismert fehérjével reagál. A cyclin-dependens kinázok aktivitását a sejtciklusban a foszforilációs állapotuk szabályozza, amely a wee 1 kináz és a Cdc25A foszfatázok antagonista működése által kontrollált. Három CDC25 gén van jelen a humán sejtekben: a CD25A, DC25B és CDC25C. A Cdc25A és Cdc25B a sejtciklus során expresszálódik, a Cdc25A a G1 fázisban egy csúcsot mutatva, míg a Cdc25B a G1-S, illetve G2 fázisban expresszálódik. A Cdc25C főleg a G2 fázisban expresszálódik.

Villin_2020.jpg
bottom of page