top of page

CD33

Katalógus #:

ILM1303-C05

Klón:

PWS44

Kiszerelés:

0,1 ml

Ajánlott hígítás:

1:20-1:80

A CD33 (gp67, vagy siglec-3) egy 67 kDa molekulatömegű glycozilált transzmembrán protein, amely a sziálsav-kötő immunoglobulin-like lectin (siglec) család tagja. A fehérje genom locusa a 19q13.1-3.5 kromoszómára térképezhető. Érő granulocyta sejtekben a blaszt stádiumtól az érett neutrofil állapotig tapasztalható a DC33 progresszív downregulációja. Azonban monocytákban és makrofágokban / histiocytákban a teljes érés folyamán megtartott az erős DC33 pozitivitás. Ebből következik, hogy pozitív kontroll szövetnek megfelelőek a csontvelő myeloid sejtek (különösen a myeloid precursorok), máj Kupffer sejtek, tüdő alveoláris makrofágok, vagy placenta syncytiotrophoblastok. A CD33 monoklonális antitestekkel való detektálása kritikus lépése az akut leukémiák, különösen az akut myeloid leukémiák immunfenotipizálásának. Ez az anti-CD33 kifejezetten jól alkalmazható akut myeloid leukémia, minimálisan differenciált (AML-M0) és akut monocytás (AML-M5) leukémia esetén, amikor egyéb myeloid differenciációs markerek (pl.: anti-myeloperoxidase) negatívak paraffinos metszeten. A CD33 jelölés nem önmagában alkalmazandó, egyéb myeloid és lymphid markerekkel együtt értelmezendő, mert a myeloid antigén pozitív akut lymphoblasztos leukemia esetek bona fide CD33 expressziót mutathatnak.

CD33
bottom of page