top of page

CD34

Katalógus #:

ILM1343-C01

Klón:

QBEnd/10

Kiszerelés:

1 ml

Ajánlott hígítás:

1:50-1:100

Ez a CD34 monoklonális antitest egy körülbelül 110 kDa molekulatömegű sejtfelszíni antigént ismer fel, mely szelektív módon humán hematopoietikus progenitor sejteken, mint például a myeloid és lymphoid progenitorok és az akut leukémia sejtek jelentős részének felszínén expresszálódik. Az ehhez hasonló őssejt felismerési képességen kívül ez a marker a vaszkuláris endotheliumban is kifejeződik. Ezen felül úgy tűnik, hogy a proliferáló endothel sejtek nagyobb mennyiségben expresszálják a molekulát, mint a nem osztódó endothel sejtek.

CD34
bottom of page