top of page

CD4

Katalógus #:

ILM4820-C01

Klón:

ZM180

Kiszerelés:

1 ml

Ajánlott hígítás:

1:50-1:100

Az antitest a CD4-ként azonosított 55 kDa molekulatömegű proteint ismeri fel. Ez a T lymphocytákra jellemző membrán glycoprotein, mely a II-es típusú fő hisztokompatibilitási komplex antigénjeit ismeri fel, illetve a humán immundeficiencia vírus receptora. Ez a protein nem csak a T lymphocytákban expresszálódik, megtalálható B-sejtekben, macrophagokban és granulocytákban. A fehérje a T-sejt aktiváció korai fázisának elindításában, illetve felerősítésében vesz részt, illetve fontos mediátor szerepe lehet a fertőző és immunrendszer által közvetített betegségek okozta közvetlen neuronális károsodás kialakulásában a központi idegrendszer területén. A legtöbb perifériás T-sejt lymphoma a T-helper/regulátor sejtcsoportból származtatható, így a legtöbb érett T-sejt neoplasma CD4+/CD8-. Az anti-CD4 a lymphoproliferatív elváltozások immunhisztokémiai jelölésére használható, a megváltozott CD4 expressziójú tumorok kiértékelésére.

CD4
bottom of page