p63

Katalógus# 10077

Klón: DBR16.1

Eredet: Nyúl

Faj reaktivitás: Humán. További nem ismert. 

Alkalmazás: IHC-P

Leírás: A p63 gén több eptheliális szövet bazális vagy progenitor sejtrétegeiben mutat erős expressziót. A p63 nagy strukturális hasonlóságot mutat a p53 génnel, azzal ellentétben viszont több izotípust kódol, melyek a p53 riporter gént különbözőképpen aktiválva apoptózist indukálnak. Ez az antitest egy 63 kDa molekulatömegű fehérjét ismer fel.

Impresszum

© Copyright 2019 Histopathology Ltd., Pécs, Hungary