CD 23

Klón: E28-S

Katalógus # 10146

Nyirokszövet, CD23 (E28-S)

Eredet: Nyúl

Alkalmazás: IHC-P

Faj reaktivitás: Humán. További nem ismert.

Leírás: A CD23 egy 45 kDa molekulatömegű fehérje. Az immunglobulinkok családjába tartozik, és a germinális centrumok B-sejtjeiben mutatható ki, az azt körülvevő köpenyzóna nyugvó sejtjeiben nem. A köpenyzóna sejtjeiből eredő lymphomák általában negatívak, a legtöbb B-sejtes krónikus lymphocyták leukemia és low-grade B-sejt lymphoma azonban pozitív. Így megkülönböztethetőek ezen hasonló kórképek. A Reed–Sternberg sejtek általában pozitívak CD23-ra.