top of page

Adatkezelési tájékoztató

A Hisztopatológia Kft. (továbbiakban Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és Európai Uniós jogszabályoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat az intézkedéseket, amelyek a biztonságos adatkezeléshez szükségesek.


Adatkezelő adatai:


Cégnév: Hisztopatológia Kft.
Székhely: 7624 Pécs, Hungária utca 53/1
Adószám: 11014492-2-02
Levelezési cím: 7624 Pécs, Hungária utca 53/1.
Honlap: www.histopat.hu
E-mail: info@histopat.hu

 

Az Ön által honlapunkon megadott vagy Ön által egyéb módon hozzánk eljuttatott adatait fogadjuk, gyűjtjük és tároljuk. Ezen felül gyűjtjük az internet protokoll (IP) címet, email címet, a számítógépre és a csatlakozás módjára vonatkozó információt. Szoftveres eszközöket használunk a munkamenetre vonatkozó információ gyűjtéséhez, mely tartalmazza az oldal betöltésének idejét, az egyes oldalakon eltöltött idő mennyiségét, az egyes oldalakon végzett interakciókat és az oldalról való elnavigálás menetét. Gyűjtünk személyes beazonosításra alkalmas információt is, mint például név, email cím, kommunikáció szövege, véleménynyilvánítás, visszajelzés, termék vélemény, ajánlás.

Amikor visszajelzést ad számunkra a weboldalunkon keresztül, a folyamat részeként személyes információt is gyűjtünk a nevére, címére, munkahelyére és email címére vonatkozóan. A személyes adatait kizárólag a feltüntetett célokra használjuk.


Fent említett személyes és nem személyes információkat a következő célokból gyűjtjük:

  1. Annak érdekében, hogy szolgáltatásunkat biztosítani tudjuk.

  2. Azért, hogy vevőink számára ügyfélszolgálattal és technikai segítségnyújtással állhassunk rendelkezésre.

  3. Annak érdekében, hogy weboldalunk látogatóit és felhasználóinkat általános és egyedi szolgáltatásokkal kapcsolatban felkereshessük értesítésekkel és promóciós üzenetekkel.

  4. Annak érdekében, hogy mi vagy üzleti ügyfelünk olyan összevont vagy következtetett statisztikai adatokat készíthessünk a nem személyes adatok felhasználásával, melyeket az arra vonatkozó szolgáltatásaink javítására használhatunk.

  5. A vonatkozó törvények és rendeletek betartása céljából.

A honlapunk web tárhelye a Wix.com platform által biztosított. A Wix.com biztosítja számunkra azt az online platformot, amelynek segítségével termékeinket és szolgáltatásainkat kínáljuk. Az Ön adatai a Wix.com adattárolóin, adatbázisában és az általános Wix.com applikációkban kerülnek eltárolásra. Az Ön adatai biztonságos szervereken kerülnek tárolásra, tűzfallal védve. 


Kapcsolatba léphetünk Önnel esetleges panasz kezeléssel, tartozással, közvélemény kutatással, kérdőívvel kapcsolatban, vagy küldhetünk cégünkkel kapcsolatos frissítéseket, illetve az általános szerződési feltételek és nemzeti törvények betartatása vagy egyéb, Önnel kötött megegyezés kapcsán. Említett célokból felvehetjük Önnel a kapcsolatot emailben, telefonon, szöveges üzenetben vagy postai levélben.

 

Az adatkezelő- a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével- az általa kezelt adatokat az adatbirtokos hozzájárulása nélkül harmadik fél számára nem adja át. 


Fenntartjuk annak jogát, hogy ezt az adatkezelési tájékoztatót bármikor módosítsuk, ezért kérjük, folyamatosan kísérje figyelemmel az aktuális módosításokat. A változtatások és pontosítások a weboldalunkon való közlés pillanatától kezdve azonnal hatályba lépnek. Amennyiben lényeges változtatásokat eszközlünk a tájékoztatóban, itt értesítjük arról, hogy a dokumentum frissítésre került, így mindig tisztában lehet azzal, mely adatokat gyűjtjük, mire használjuk, milyen körülmények között. 

Amennyiben a továbbiakban nem járul hozzá, hogy az adatait feldolgozzuk, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az info@histopat.hu email címen, vagy küldjön nekünk levelet a 7624 Pécs, Hungária utca 53/1 címre.


Amennyiben megtekinteni, kijavítani, helyesbíteni vagy törölni szándékozik bármilyen általunk gyűjtött személyes adatát, lépjen velünk kapcsolatba az info@histopat.hu email címen, vagy küldjön nekünk levelet a 7624 Pécs, Hungária utca 53/1 címre.
Az Adatkezelő köteles egy erre vonatkozó kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:


Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: naih.hu


Érvényes 2018. május 14.-től visszavonásig

bottom of page