Recent news

Adatkezelési tájékoztató

A Hisztopatológia Kft. (továbbiakban Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és Európai Uniós jogszabályoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat az intézkedéseket, amelyek a biztonságos adatkezeléshez szükségesek.


Adatkezelő adatai:


Cégnév: Hisztopatológia Kft.
Székhely: 7632 Pécs, Akác u. 8.
Adószám: 11014492-2-02
Levelezési cím: 7618 Pécs, Pf. 18.
Honlap: www.histopat.hu
E-mail: info@histopat.hu


Az adatkezelő- a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével- az általa kezelt adatokat az adatbirtokos hozzájárulása nélkül harmadik fél számára nem adja át. Az adatbirtokos tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Az érintett kérelmére a Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról illetve (amennyiben történt) az adattovábbítás időpontjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:


Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: naih.hu


Érvényes 2018. május 14.-től visszavonásig