top of page

Specificitás:

HLA-DR (beta chain of DP, DQ & DR)

Klón:

CR3/43

Katalógus #:

Mob069-05R

Kiszerelés:

0.5 ml

Leírás:

Koncentrált egér monoklonális antitest

Ez az antitest a humán HLA-DP, -DQ és -DR fő hisztokompatibilitási komplex II (MHC II) antigénekkel reagál. A humán MHC II antigének egy α (36 kDa) és egy β (27 kDa) láncból álló transzmembrán glikoproteinek. Elsősorban az antigénprezentáló sejteken expresszálódnak, azaz a B-lymphocytákon, monocytákon, makrofágokon, a thymus epithel sejteken, illetve az aktivált T-lymphocytákon is. A humán MHC II gének a HLA-D régióban lokalizálódnak, amely legalább hat α és tíz β gént kódol. A humán class II régió fő expresszált termékeit a három lókusz, a DR, DQ és DP kódolja. A humán MHC II molekulák az intracellulárisan átalakított peptideket megkötik és prezentálják azokat a T-helper sejteknek, ezért kritikus szerepük van az immunválasz iniciációjában. Kimutatták, hogy egyes autoimmun betegségek bizonyos class II allélokkal állnak kapcsolatban.

Villin_2020.jpg
bottom of page