top of page

Oct-3/4

Katalógus #:

ILM527919-C01

Klón:

C-10

Kiszerelés:

0,1 ml

Ajánlott hígítás:

1:50-1:500

A POU homeo domainnel rendelkező transzkripciós faktorok fontos szövetspecifikus génexpressziós szabályozók a lymphoid szövetek, az agyalapi mirigy differenciálódása során, valamint az emlősök fejlődésének korai szakaszaiban. A POU domain proteiek kétoldalú DNS köző domainnel rendelkeznek, melyet egy flexibilis linker választ el, mely lehetővé teszi, hogy számos monomer konfigurációt vegyenek fel a DNS-en. A POU fehérje működésének sokoldalúsága a dimerizáció szintjén is biztosított. Az Oct-3 (amely Oct-ként is ismert) egy emlős POU transzkripciós faktor, mely a korai embrionális fejlődés során, illetve csírasejtekben expresszálódik. Az Oct-3/4 esszenciális az emlős embrió alapító pluripotens sejtjeinek identitása számára. Az Oct 3/4 kritikus mennyisége szükséges az őssejt megújulás fenntartásához, a termelődés csökkenése vagy növekedése eltérő fejlődési útvonalakat indukál. Az Oct-3 két izoformája létezik, az Oct-3A és Oct-3B, melyek alternatív splicing útvonalakon termelődnek. Az Oct-3/4-et kódoló gén a 6p21.3-as humán kromoszóma lokációra térképeződik. Az Oct-3/4 (C-10) javasolt egér, patkány ás humán Oct-3A (Oct-4) és Oct-3B detektálására Western Blottal, immunprecipitációval, immunofluoreszcenciával, és paraffinos metszeten végzett immunhisztokémiai festéssel.

Oct-3/4
bottom of page