top of page

Major Histocompatibility Complex (MHC) II

Klón: IBL-5/22

Katalógus# 10054

Egér lép, MHC II (IBL-5/22)

Eredet: Patkány

Alkalmazás: IHC-P

Faj reaktivitás: Egér.

Leírás: Az MHC II osztályba tartozó antigének az antigén prezentáló sejtek felszínén expresszálódnak, tehát főként B-sejteken, makrofágokon, monocitákon és dendritikus sejteken, valamint kisebb számban más sejteken is (endothel és epithel sejtek). Szerepük az antigén prezentáció a CD4+ sejtek számára. Ez az antitest az egér I-A alegység felismerésére készült, és in vitro jelöli a rágcsálók B-sejtjeit is.

bottom of page