top of page

Wilms' tumor protein (WT) 1 

Klón: 6F-H2

Katalógus # 10048

Vese, Wilms' Tumor Protein 1 (6F-H2)

Eredet: Egér

Alkalmazás: IHC-P

Faj reaktivitás: Humán. További nem ismert.

Leírás: A Wilms’ Tumor Protein egy, a 11p13 kromoszómán lokalizálható szupresszor gén terméke. Ez az antitest a Wilms' Tumor Protein 1 (WT1) fehérjére specifikus. Proliferatív mesotheliális sejtekben, malignus mesotheliomában, ovarium cystadeno-carcinomában, gonadoblastomában, nephroblastomában és desmoplasticus kis kereksejtes tumorokban került azonosításra. A WT1 gén normál esetben embrionális vesében és mesotheliumban expresszálódik. Kimutathatósága a Wilms’ tumor és mesothelioma markere. Tüdő adenocarcinoma ritkán mutat poztitivitást.

bottom of page