top of page

Specificitás:

BAP1

Klón:

2667

Katalógus #:

Mob603-01

Kiszerelés:

0.1 ml

Leírás:

Koncentrált egér monoklonális antitest

A BAP1 (BRCA1-Associated Protein 1) a BRCA1 kötő fehérjéjeként került azonosításra. A BAP1 egy tumor szupresszor, mely a kromatinállomány változtatásával, a transzkripció regulációjával fejti ki hatását valószínűleg az ubiquitin-proteasoma rendszeren és a DNS károsodásra adott válasz útvonalon keresztül. A BAP1-et érintő csírasejt mutációk növelik a különböző tumorok kialakulásának valószínűségét, például az uvealis melanoma, epithelioid atípusos Spitz tumorok, cután melanoma, és mesothelioma. Szomatikus BAP1 mutációk mutathatók ki cután melanocytás tumorok (epithelioid atípusos Spitz tumor és melanoma), uvealis melanoma, mesothelioma, clear cell renal cell carcinoma és egyéb tumorok esetében. A BAP1 immunhisztokémiai kimutatása különösen hasznos a maligus mesothelioma (sejmag negatív) és reaktív mesotheliális proliferációk (sejtmag pozitív) elkülönítése esetén.

Villin_2020.jpg
bottom of page