top of page

Specificitás:

Caspase 8

Klón:

Poliklonális

Katalógus #:

RP097

Kiszerelés:

1 ml

Leírás:

Koncentrált nyúl poliklonális antitest

Ez az antitest egy 55 kDa molekulasúlyú fehérjével reagál. A Caspase 8 N-terminális doménje szekvencia homológiát mutat a FADD death effector doménjével (DED). A Caspase 8 a DED-hez illetve a FADD-hoz kötődik. A caspase 8 Fas/FADD halált indukáló szignalizációs komplexszel való asszociációja során aktiválódik és két aktív alegysége, a p18 és a p10 leválik a cytoplazmába, ahol ezek más kaszpázokat is aktiválnak, ezzel felerősítve az apoptotikus szignált.

Villin_2020.jpg
bottom of page