top of page

Specificitás:

CD23

Klón:

SP23

Katalógus #:

RMAB013

Kiszerelés:

1 ml

Leírás:

Koncentrált nyúl monoklonális antitest

Ez az antitest a CD23 molekulát ismeri fel. A CD23 egy 45 kDa molekulasúlyú glikoprotein, amely jelen van a a tonsilla és a frissen izolált perifériás vér B-sejtjeinek egy szubpopulációján, illetve erősen expresszálódik az EBV-transzformált B-limfoblasztokon. A CD23 molekula megegyezik a B-sejteken található alacsony affinitású IgE receptorral. A CD23 expresszióját B-sejtes krónikus limfocitás leukémia esetén neoplasztikus sejteken, illetve néhány centroblasztos/centrocytás limfománál detektálták.

Villin_2020.jpg
bottom of page