top of page

Specificitás:

CD34

Klón:

QBEND/10

Katalógus #:

Mob098-05

Kiszerelés:

0.5 ml

Leírás:

Koncentrált egér monoklonális antitest

Ez az antitest egy erősen glikozilált, 90-120 kDa molekulasúlyú, szimplaláncú CD34-ként azonosított transzmembrán fehérjét ismer fel. A CD34 expressziója jellemzi a pluripotens hematopoietikus őssejteket és a progenitor sejteket, expressziója fokozatosan tűnik el az egyes sejtvonalak irányában elkötelezett progenitorok differenciálódása során. A CD34 egy opcionális marker a blasztok jelölésére akut myeloid leukémia esetén. Ezenkívül, a lágyszöveti tumorok, úgymint solitaer fibrosus tumor és gasztrointesztinális stromális tumor, expresszálják a CD34-et. A CD34 expressziója megfigyelhető a vaszkuláris endotheliumban is. Az anti-CD34 jelöli az angiosarcoma és a Kaposi-sarcoma több, mint 85 %-át, azonban alacsonyabb specificitással.

Villin_2020.jpg
bottom of page