top of page

Specificitás:

Desmin

Klón:

D33

Katalógus #:

Mob060

Kiszerelés:

1 ml

Leírás:

Koncentrált egér monoklonális antitest

Ez az antitest az 53 kDa molekulasúlyú desmin fehérjével reagál. Ez az antitest jól jelöli a harántcsíkolt és simaizom sejteket is egyaránt. Ez az antitest széles interspecifikus keresztreaktivitást mutat, humán szövettel reagál. A cytoskeletális intermedier filamentumok (IF) a proteinek egy változatos csoportja, melyek nagy mértékben szövetspecifikusan fejeződnek ki. Az IF-ok kétláncú α-helikális coiled-coil molekulákból állnak, melyek egy helikális hálón találhatók és az egyes sejttípusok szöveten belüli megkülönböztetésére, illetve a metasztatikus tumorok eredetének beazonosítására alkalmasak. A Vimentin egy IF, amely a mesenchima eredetű sejtek általános markere. A Vimentin és Desmin melyek rokon class III IF-ok egyaránt expresszálódnak a vázizom fejlődése során. A Desmin, mely egy 469 aminosavból álló protein, a sarcomerek Z vonalának közelében található meg, gyakrabban fordul elő differenciálódott stádiumú szövetekben. Az anti-desmin a normál sima-, harántcsíkolt és szívizom jelölésére alkalmas. Az antitest reagál a leiomyoma, leiomyosarcoma, rhabdomyoma, rhabdomyosarcoma sejtjeivel, illetve a bőr glomus tumorok perivasculáris sejtjeivel.

Villin_2020.jpg
bottom of page