top of page

Specificitás:

KU (P70)

Klón:

H-6

Katalógus #:

Mob557

Kiszerelés:

1 ml

Leírás:

Koncentrált egér monoklonális antitest

Ez az antitest a Ku (p70) néven ismert 70 kDa molekulasúlyú fehérjével reagál. A Ku fehérje a sejtmagban helyezkedik el és a Ku-70 (vagy p70), illetve Ku-86 vagy (p86) alegységekből áll. A Ku fehérje mindkét alegységének klónozása után számos funkciójuk feltételezhető,például sejt szignalizáció, DNS replikáció és transzkripciós aktiváció. A Ku DNS-kötő aktivitása révén részt vesz a Pol II-irányított transzkripcióban, illetve a DNS-asszociált protein-kináz szabályozó komponenseként szolgál, amely foszforilálja a Pol II és az Sp transzkripciós faktort.

Villin_2020.jpg
bottom of page