top of page

Specificitás:

Phosphohistone H3 (PHH3)

Klón:

Poliklonális

Katalógus #:

PDR168-25

Kiszerelés:

25 ml

Leírás:

Előre hígított nyúl poliklonális antitest

A phosphohistone H3 (PHH3) egy mag protein, mely eukarióta sejtekben a többi histonnal együtt alkotja a kromatinállomány fő fehérje összetevőit. Emlősök sejtjeiben a PHH3 elhanyagolható mennyiségben van jelen az interfázis alatt, mitózis alatt viszont maximális koncentrációban található meg a kromatin kondenzációjakor. Immunhisztokémiai vizsgálatokkal kimutatták, hogy az anti-PHH3 specifikusan akkor ismerte fel a H3 histon magi fehérjét, amikor az a 10-es vagy 28-as szerinen foszforilált állapotba került. Tanulmányok igazolták, hogy apoptózis alatt a H3-as histon nem foszforilálódik. A PHH3 mitotikus markerként is szerepelhet, amely segítségével elkülöníthetők a mitotikus képletek az apoptotikus testektől és a karyorrhektikus törmeléktől. Ez hasznos eszközzé teheti az olyan eredetű tumorok grade-meghatározásában, mint a központi idegrendszer, bőr, lágyrész, GIST.

Villin_2020.jpg
bottom of page