top of page

CD21

Katalógus #:

ILM2754-C01

Klón:

CR2/2754

Kiszerelés:

0,1 ml

Ajánlott hígítás:

1:200-1:400

Ez az antitest a 140 kDa molekulatömegű, complement receptor 2-ként (CR2) vagy CD21-ként azonosított proteint ismeri fel. A fejhérje erős expressziót mutat érett B-sejteken, follikuláris dendritikus sejteken, gyengén kifejeződik éretlen thymocytákon és T-lymphocytákon. B-sejt ontogenezis során a CD21 a pre-B-stádium után jelenik meg, szintje megtartott a perifériás B-sejt fejlődés alatt, majd eltűnik plazmasejtekké történő terminális differenciációkor. A CD21 expresszió fokozatosan eltűnik B-sejtek in vitro stimulációja esetén is. A CD21 a C3d receptoraként működik. A CD21 hozzáköt a CD23-hoz, amjd asszociálódik a CD19, CD81, és Leu13 molekulákkal, hogy létrehozza a B-sejt aktivációban részt vevő nagy szignáltranszdukciós komplexet.

CD21
bottom of page