top of page

CD30

Katalógus #:

ILM1113-C1

Klón:

BerH2

Kiszerelés:

0,5 ml

Ajánlott hígítás:

1:25-1:100

Az antitest egy CD30/Ki-1-ként azonosított, egyláncú, 105/120 kDa molekulatömegű glycoproteint ismer fel. A CD30 egy 90kDa-os precursorként termelődik, mely a Golgi komplexben egy membránhoz kötött, foszforilált, érett, 105/120 kDa-os glycoproteinné alakul. Hodgkin kórban a CD30/Ki-1 antigént a mononucleáris-Hodgkin és multinucleáris Reed-Sternberg sejtek expresszálják. A legtöbb anaplasztikus nagysejtes lymphoma tumor sejtjei is kifejezik, valamint az aktivált T- és B-sejtek változó arányban. Ezzel az antitesttel elkülöníthető az aktivált lymphoid sejtekből származó nagysejtes lymphoma a nyugvó és precursor sejtekből származó lymphomáktól és histiocytás malignanciáktól, illetve az anaplastikus carcinomáktól. A Ki-1 pozitív lymphomák körülbelül egy harmada nem fejezi ki s közös leucocyta antigent (CD45).

CD30
bottom of page