top of page

CD43

Katalógus #:

ILM6693-C01

Klón:

DF-T1

Kiszerelés:

0,1 ml

Ajánlott hígítás:

1:100

A CD43 antitest egy 95/115/135 kDa molekulatömegű (a glikoziláció mértékétől függően) sejtfelszíni glycoproteint ismer fel, melyet CD43-ként azonosítottak. A T-sejt lymphomák 70-90%-a és a B-sejt lymphomák 22-37% -a expresszálja a CD43-at. Reaktív B-sejtekkel nem figyelhető meg jelölődés. Ebből kifolyólag egy B-sejt eredetű sejtpopuláció, amely koexpresszálja a a CD43-at, nagy valószínűséggel inkább malignus lymphoma, különösen valószínű, hogy low-grade lymphoma, mint egy reaktív B-sejt populáció. A CD43 antitest CD20-szal együtt alkalmazva hatékony a formalin fixált, paraffinba ágyazott lymphoma szövetek immuntipizálásra. Egy lymphoid infiltrátum CD20 és CD43 együttes pozitivitása a reaktív folyamat ellen szól és a lymphoma diagnózisát erősíti.

CD43
bottom of page