top of page

CD7

Katalógus #:

ILM3007-C05

Klón:

EP132

Kiszerelés:

0,1 ml

Ajánlott hígítás:

1:100-1:500

A CD7 antigén egy 40 kDa molekulatömegű sejtfelszíni glycoprotein, mely az érett és éretlen T- és natural killer (NK) sejtek felszínén expresszálódik. Az immunglobulin gén szupercsalád tagja és a T-sejt ontogenezis során először megjelenő T-sejt vonallal összefüggő antigén, mely a T-sejt prekurzorokon (megelőzve ezzel a CD2 kifejeződését), illetve myeloid prekurzorokon, fetális májban, csontvelőben is kimutatható, és megőrződik a keringő T-sejteken. Míg a pontos funkciója ismeretlen, valószínűsíthető, hogy a molekula az IgM Fc receptoraként működik. A CD7 a legkonzisztensebben kifejeződő T-sejt antigén lymphoblastos lymphomákban/ leukemiákban, így az anti-CD7 ezen neoplazmás proliferacióknak jó markere. Érett, thymus stádiumon túli T-sejt neoplazmákban a CD7 a leggyakoribb olyan pan-T antigén, amely rendellenesen expresszálódik, így jól rámutathat a neoplasztikus T-sejtes folyamatra. Az érett perifériás T-sejtek 85%-a kifejezi a CD7-et, a legtöbb thymus stádiumon túli T-sejt, NK sejt, T-sejt lymphoblasztos leukémia/lymphoma, akut myeloid leukémia, és krónikus myelogén leukémia, azonban a CD7 feltűnően hiányzik felnőtt T-sejt leukémia/lymphoma és mycosis fungoides esetén.

CD7
bottom of page