top of page

CD99

Katalógus #:

ILM4267-C1

Klón:

12E7

Kiszerelés:

1 ml

Ajánlott hígítás:

1:50-1:100

Az antitest egy 27-32 kDa molekulatömegű szialo-glycoproteint ismer fel, melyet CD99 vagy MIC2 gén termékként, vagy E2 antigénként azonosítottak. A MIC2 gén a humán X és Y kromoszóma pseudo-autosomális régiójában található. A MIC2 gén két különböző fehérjét kódol, melyek a CD99 gén transzkriptum alternatív splicingja során keletkeznek és egy 30 és 32 kDa-os bandként jelennek meg (p30/32). Bár a funkciója nem teljesen ismert, a CD99 számos sejtszintű folyamatban érintett, beleértve a T-sejtek homotípusos aggregációját, a T-sejt receptor és MHS molekula upregulációját, éretlen thymocyták apoptosisát és a leukocyta diapedesist. A CD99 egyes lymphocyták, corticális thymocyták és ovarium granulosa sejtek membránján expresszálódik. A legtöbb pancreas szigetsejt, here Sertoli sejt és egyes endothel sejtek is kifejezik az antigént. Érett granulocyták nagyon kevés, vagy semennyi CD99 antigént nem fejeznek ki. A MIC2 erős expressziót mutat Ewing’s sarcoma és primitív perifériás neuroectodermális tumor mintákban.

CD99
bottom of page