top of page

Glypican 3

Katalógus #:

ILM2613-C01

Klón:

1G12

Kiszerelés:

1 ml

Ajánlott hígítás:

1:100-1:200

A Glypican-3 (GPC3) egy glycosylphospatidyl inositol-kötött membrán protein, mely szekretált formában is megtalálható. A GPC3-at nemrég jól alkalmazható markerként jellemezték HCC, hepatoblastoma, melanoma, here csírasejt tumor és Wilms tumor esetén. HCC-ben szenvedő betegek esetében a GPC3 neoplasztikus máj sejtekben túlexpressziót, a szérumban megemelkedett szintet mutatott, míg nem volt kimutatható normál és benignus májszövetben, valamint egészséges donorok szérumában. A GPC3 expresszió magasabb szintű volt HCC máj szövetben, mint cirrózisos, vagy fokális léziókat mutató, például diszplasztikus nodulusokkal és malignus transzformációt mutató adenomás területekkel rendelkező májban. Here csírasejt tumor esetén egyes szövettani altípusokban a GPC3 túlexpressziója figyelhető meg, különösen yolk sac tumor és choriocarcinoma esetén. Magas szintű GPC3 kifejeződés figyelhető meg egyes embryonális tumorok esetében is, mint a Wilms tumor és a hepatoblastoma, alacsony vagy nem detektálható expressziós szinttel a szomszédos, normál szövetekben. Ezek a tanulmányok együtt azt sugallják, hogy a GPC3 fontos tumor marker.

Glypican 3
bottom of page