top of page

LMO2

Katalógus #:

ILM2400-C01

Klón:

1A9-1

Kiszerelés:

1 ml

Ajánlott hígítás:

1:100-1:200

A LIM-only (LMO) proteinek, az LMO1 és LMO2, olyan nucleáris faktorok, melyeket a konzervált LIM domain jellemez. A LIM egy cysteinben gazdag cinkkötő szakasz, amely számos transzkripciós faktoron jelen van, mint a LIM homeobox (LHX) proteinek, melyek a központi idegrendszerben expresszálódnak és a sejtdifferenciálódásban vesznek részt. Az LMO1 és LMO2 a felnőtt központi idegrendszerben sejtspecifikusan fejeződik ki, ahol a neuronális aktivitás különböző módon szabályozza őket és részt vesznek a differenciálódott sejtek fenotípusának kialakításában. Az LMO2 nem rendelkezik specifikus DNS-kötő homeobox domainnel, azonban összeáll egy transzkripciós szabályozó komplexszé, amely elősegíti a génexpressziót a széleskörben kifejeződő nukleáris LIM interactorral (NLI). Az NLI, amely CLIM-1 néven is ismert, és az ezzel rokon protein CLIM2, mely elősegíti a heteromer LIM komplexek képződését és a LIM proteinek nukleáris retencióját. Az LMO2 és az ezzel rokon protein LMO4 a thymus precursor sejtekben fejeződik ki. Az LMO4 érett T-sejtekben, cranialis neurális léc sejtekben, szomitákban, dorzális végtagbimbó mesenchymában, motoros neuronokban és Schwann sejt progenitorokban expresszálódik.

LMO2
bottom of page