top of page

Myogenin

Katalógus #:

ILM2963-C01

Klón:

F5D

Kiszerelés:

1 ml

Ajánlott hígítás:

1:50-1:100

A Myogenin a MyoD myogén bázikus helix-loop-helix transzkripciós fehérje család tagja, mely magában foglalja a MyoD-t, Myf-5-öt és az MRF4-et is (mely herculinor Myf-6-ként is ismert). Ezek a fehérjék kizárólag vázizom sejtekben expresszálódnak. Kulcsszerepet játszanak a myogenezis aktivációjában, amennyiben az izom-specifikus gének enhancer szekvenciáihoz kötődnek. A MyoD regulátor domainje körülbelül 70 aminosav hosszú és tartalmaz egy bázikus DNS kötő, illetve egy bHLH dimerizációs szekvenciát. A MyoD család tagjai körülbelül 80%-ba egyező aminosav homológiával bírnak a bHLH szekvenciájukat tekintve. Az anti-Myogenin antitest a fejlődésben lévő izomzat myoblasztjainak sejtmagját jelöli, illetve expresszálódik rhabdomyosarcoma tumor sejtekben és egyes leiomyosarcomákban. Pozitív magfestés tapasztalható Wilm’s tumor, negatív Ewing sarcoma esetében.

Myogenin
bottom of page