top of page

NUT

Katalógus #:

ILM3626-C01

Klón:

C52B1

Kiszerelés:

0,1 ml

Ajánlott hígítás:

1:50

A Nuclear protein in testis (NUT) normál esetben a here és ovarium germinális sejtjeire koncentrálódik. A NUT midline carcinoma (NMC) egy nemrég azonosított rák, melyet a 15q14 kromoszóma lokációban található NUT gént is érintő kromoszóma újrarendeződések jelenléte határoz meg. Legtöbb esetben a kromoszóma transzlokáció a NUT és a BRD4 között következik be a 19-es kromoszómán, mely a BRD4-NUT fúziós protein megjelenését eredményezi. A többi tumorban a NUT újrarendeződések széles spektruma figyelhető meg, melyek a BRD3-at is érintik, amely a BRD4 nagyon közeli homológja. A BRD4-NUT és BRD3-NUT olyan fúziós proteineket kódolnak, melyek a sejt differenciálódás blokkolása által hozzájárulnak a carcinogenesishez. Az NMC-k agresszív és erősen halálos carcinomák, morfológiailag elkülöníthetetlenek egyéb gyengén differenciált carcinomáktól. Az endogén NUT fehérje limitált kifejeződésének tekintetében ez az antitest jól alkalmazható NUT fúziós proteinek immunhisztokémiai és immunfluoreszcens detektálására. A NUT (C52B1) nyúl monoklonális antitest a teljes endogén NUT proteint detektálja, illetve kimutatja a BRD4-NUT fúziós proteint is, mely a NUT midline carcinoma
(NMC) jellemzője.

NUT
bottom of page