top of page

p16 INK4

Katalógus #:

ILM5620-C01

Klón:

G175-405

Kiszerelés:

0,1 ml

Ajánlott hígítás:

1:10-1:100

A Cyclinek és a cyclin-dependens kinázok (cdk) aktív komplexeket formálnak, melyek a sejtciklus progressziójának kulcs eseményeit szabályozzák és evolúciósan magas konzerválódást mutatnak. A p16 protein a cdk4 specifikus inhibitoraként került azonosításra, mert blokkolja a cdk4 subsztrát foszforilációját. A p16 gátolja a cdk4 dependens tumor szuppresszor retinoblastoma protein (Rb) és Rb rokon proteinek, a p107 és p130 foszforilációját. A p16 biokémiai tulajdonságai arra utalnak, hogy tumor szuppresszor gén termék lehet. Nemrégiben a humán 9-es kromoszóma rövid karjáról klónozott Multiple Tumor Suppressor 1 (MTS1) gént azonosították a p16 génjeként. A gén, mely CDKN2 génként is ismert, tumorok esetében nagyon gyakran mutációt szenved, beleértve a melanoma sejtvonalak 75%-át.

p16 INK4
bottom of page