top of page

p40

Katalógus #:

ILM0022-C1

Klón:

ZR8

Kiszerelés:

1 ml

Ajánlott hígítás:

1:100-1:200

A p63 két fő izoformából áll, melyek a TAp63 és ΔNp63. Ezek az izoformák az N-terminális domén szerkezetében különböznek egymástól. A TAp63 izoforma (melyet az anti-p63 antitest ismer fel) egy transzantiváció- kompetens ‘TA’doménnel rendelkezik, amely egy p53 homológ, mely a növekedést gátló géneket szabályozza. Ezzel ellentétben a ΔNp63 izoforma (melyet az anti-p40 antitest ismer fel) egy alternatív, transzkripicóban inaktív ‘ΔN’ doménnel rendelkezik, mely egy TAp63 és p53 aktivitás antagonista. A p40 (ZR8 klón) kizárólag a ΔNp63-t ismeri fel és nem reagál a TAp63-mal. A p40 egy laphám cacrinoma specifikus antitest. A különböző eredetű laphámsejt carcinomák túlnyomó többségén reagál, de nem jelöi az adenocarcionomákat. Különösen hasznos tüdő laphámsejt carcinoma és tüdő adenocarcinoma esetek elkülönítésére. A p40 antitest alkalmazható alternatív bazális sejt/myoepithel sejt markerként is, mely esetekben hasonló szenzitivitással és specificitással bír, mint a p63 antitest. Ebből következik, hogy a p40 antitest alkalmazható alternatív immunhisztokémiai markerként prostata adenocarcinoma és benignus prostata mirigyek azonosítása, valamint emlő intraductális carcinoma és invazív emlő ductális carcinoma elkülönítésére.

p40
bottom of page