top of page

SMAD4 (DPC4)

Katalógus #:

ILM9124-C1

Klón:

B-8

Kiszerelés:

1 ml

Ajánlott hígítás:

1:200-1:400

A ligand-aktivált membrán receptor szerin/treonin kinázok sejtmagi struktúrák irányába történő jelátvitelét egy evolúciósan konzervált fehérje csoport, a SMAD-ok végzik. A ligand kötésekor TGF-β család receptorai foszforilálják a SMAD proteineket (SMAD1 és SMAD2). Ezek a proteinek transzlokálódnak a nucleusba, ahol aktiválják a transzkripciót. Hogy ezt a funkciójukat ellássák, a receptor aktiválta SMAD 1 és 2 összekapcsolódik a SMAD4-ként is ismert deleted in pancreatic carcinoma, locus 4 (DPC4) termékével. A SMAD4/DPC4 tumor szupresszorként is érintett, amennyiben a pancreas carcinomák több, mint felében inaktivált, és kisebb százalékban egyéb rákokban is. A SMAD4 expresszió hiánya a pancreas adenocarcinomák körülbelül 80%-ában jellemző, de ritkán látható endometrium (0%), colorectális (0%), ovarium (3%), tüdő (0%), emlő (2%) adenocarcinomákban és melanoma malignumban (4%). A SMAD4 fontos marker a pancreas adenocarcinoma diagnózisának igazolásában. A SMAD4 protein expresszióval rendelkező pancreas adenocarciomás betegek szignifikánsan hosszabb túlélési idővel rendelkeznek, mint a SMAD4 negatív betegek.

SMAD4 (DPC4)
bottom of page