top of page

SOX-10

Katalógus #:

ILP3833-C05

Klón:

poliklonális

Kiszerelés:

0,5 ml

Ajánlott hígítás:

1:25-1:100

Az Sry-vel rokon HMG-BOX gén 10 (SOX-10) egy nukleáris transzkripciós faktor, amely részt vesz a neurális léc kialakulásában, valamint a melanocyta eredetű sejtek specifikációjában és differenciálódásában. Kimutatták, hogy a melanoma érzékeny markere, beleértve a hagyományos, orsósejtes és dezmoplasztikus altípusokat is. A kutatások során a SOX-10 nukleáris expresszióját a melanómák 97, a rosszindulatú perifériás ideghüvely daganatok 49%-ában, míg S100 fehérjét a melanomák 91%, a rosszindulatú perifériás ideghüvely daganatok 30%-ában mutatták ki. Hegszövetekben az éretlen fibroblasztok, epithelioid granulomák és hisztiocita proliferációk utánozhatják a reziduális melanomát, és akár MITF-re és S100-ra is pozitívak lehetnek. A SOX-10-et azonban kisebb valószínűséggel fejezik ki, ezért az anti-SOX-10 megbízhatóbb jelölésnek bizonyult az összes többi immunfestéknél reziduális invazív és in situ melanoma kimutatása esetén. Az Anti-SOX-10 szintén hasznos marker a dezmoplasztikus melanoma in situ és invazív komponenseinek detektálására. Ismeretes, hogy az általánosan használt melanomamarkerek, az anti-HMB-45 és az anti-Melan-A gyengén expresszálódnak a dezmoplasztikus melanomákban, miközben egy kutatás során arról számoltak be, hogy az anti-SOX-10 mérsékelten vagy erősen fejeződött ki minden vizsgált dezmoplasztikus melanoma mintában. Mint intraepidermális komponens, amely gyakran jelen van a dezmoplasztikus melanomák több mint 50%-ában, a SOX-10 jelenléte bizonyíthatja hasznosságát a MITF-el szemben a melanoma in situ értékelésében, mivel sokkal nagyobb valószínűséggel fejeződik ki. A melanomasejtek erősen expresszálják a SOX10-et, míg a hegben lévő orsó fibroblasztjai nem, vagy nagyon gyengén. Ezek az eredmények alátámasztják az anti-SOX-10 hasznosságát a reziduális dezmoplasztikus melanoma és a heg differenciáldiagnózisában, és megmutatják az anti-SOX-10 klinikai értékét a melanoma re-excíziós minták értékelésében. A SOX-10 diffúz módon expresszálódik schwannomákban és neurofibromákban. A myoepitheliomák és a diffúz astrocytomák kivételével más mesenchymalis és epitheliális daganatokban nem azonosították. A SOX-10 expressziót feokromocitómák és paragangliómák sustentacularis sejtjeiben, és esetenként különböző szervekből származó carcinoid tumorokban észlelik, de a tumorsejtekben nem. Normál szövetekben a SOX-10 a Schwann-sejtekben, a melanocitákban és a nyál-, hörgő-, eccrine- és emlőmirigyek myoepiteliális sejtjeiben expresszálódik. A SOX-10 hízósejtekben is kifejeződik számos szövetben és szervben, mind a nukleáris, mind a citoplazmatikus reakcióban.

SOX-10
bottom of page