top of page

SOX 11

Katalógus #:

ILM3823-C05

Klón:

ILQ158

Kiszerelés:

0,5 ml

Ajánlott hígítás:

1:25-1:100

A SOX-11, az SRY (sex-determining region Y)-box11 gén, egy transcripciós faktor, normál esetben a fejlődő humán központi idegrendszerben, medulloblastomában és gliomában található meg. Egy kutatás sorozat szerint a SOX- 11 expressziót 54 cyclin D1-pozitív hajassejtes leukemia (MCL), és 209 egyéb lymphoid neoplazmás esetben vizsgálták. Érdekes módon közel mindegyik MCL erősen pozitív volt anti-SOX-11-re (50/54, 93%), nukleáris jelet mutatva. A festődés intenzív, viszonylag homogén eloszlást mutatott a legtöbb sejtben. Az anti-cyclin D1 festődéssel összehasonlítva az anti-SOX-11 reaktivitás erősebb volt és homogénebb. Öt T-sejtes és B-sejtes lymphoblasztos leukemia / lymphoma mutatott erős SOX-11 nukleáris expressziót. Egy klasszikus Hodgkin lymphoma, nyolcból két BL és háromból két T-sejtes prolymphocytés leukemia szintén pozitív volt. A SOX-11 protein expressziót immunhisztokémiai módszerrel vizsgálták a 12 cyclin D1-negatív MCL-ben, melyek mindegyike a konvencionális cyclin D1-pozitív jeléhez hasonló erős magi pozitivitást mutatott. A SOX-11 expresszióját tanulmányozták reaktív nyirokcsomóban, tonsillában és lép mintákban is. Nem volt megfigyelhető nukleáris pozitivitás a lymphocyta compartmentekben. Csak citoplazmatikus jel volt látható a reaktív germinális centrumok sejtjeiben. Zeng és munkatársai a SOX- 11 expresszióját immunhisztokémiával vizsgálta 140 érett B-sejt neoplazma eseten, ezen belül 4 olyan vélhetően blastoid MCL eseten, mely cyclin D1 negatív volt, illetve 8 CD5-pozitív diffúz nagy B-sejtes lymphoma (DLBCL) eseten. A SOX-11 nukleáris expressziója volt tapasztalható a cyclin D1-pozitív MCL eseteken(30/30, 100%) és egy cyclin D1-negatív MCL eseten tipikus morfológiával. A SOX-11 kifejeződése volt látható Burkitt lymphomában (1/5, 20%) és lymphoblasztos lymphomában ( 2/3 T-LBL-n, 2/2 B-LBL-n, összesen 4/5, 80%), míg minden DLBCL (beleértve a CD5-pozitívakat is) és egyéb kis B-sejtes neoplasmák negatívak voltak. A 4 vélhetően blastoid MCL szintén pozitív volt anti-SOX-11-gyel. Ezek az esetek komplex kariotípusúak voltak, 12p abnormalitásokkal. Így a szerzők megerősítették a korábbi információkat, melyek szerint a SOX-11 nukleáris expressziója a MCL specifikus markere, beleértve a cyclin D1-negatív MCL tipikus morfológiával. A tanulmány azt igazolja, hogy a SOX-11 immunhisztokémiai kimutatása értékes a CD5+ DLBCL további patológiai jellemzőinek meghatározására. Az anti-SOX-11 rutin alkalmazása valószínűleg CD5+ DLBCL esetén segíthet további cyclin D1-negatív blastoid MCL esetek felismerésében.

SOX 11
bottom of page