top of page

Synaptophysin

Katalógus #:

ILM6855-C1

Klón:

SYP/4503R

Kiszerelés:

1 ml

Ajánlott hígítás:

1:100-1:250

Ez a rekombináns nyúl monoklonális antitest egy 38 kDa-os fehérjét ismer fel, amelyet Synaptophysinként azonosítanak. Ez egy N-glikozilált integrált membránfehérje, amely neuronokban és endokrin sejtekben található. A Synaptophysin négy transzmembrán domént tartalmaz, és gap junction-szerű csatornaként működhet. Ez az antitest azonosítja a normál neuroendokrin neoplazmákat. Diffúz, finomszemcsés, citoplazmatikus festődést mutat, amely valószínűleg korrelál az antigén neuroszekréciós vezikulákon belüli eloszlásával. A szinaptofizin az idegi és neuroendokrin differenciálódás független, széles körű markere.

Synaptophysin
bottom of page