top of page

TDT

Katalógus #:

ILP0049-C05

Klón:

poliklonális

Kiszerelés:

0,5 ml

Ajánlott hígítás:

1:200-1:400

A TDT egy DNS polymeráz, mely deoxynucleotidok kötődését katalizálja polydeoxynucleotid láncok szabad 3'OH csoportjaihoz. A TDT jelen van normál T és B lymphocyta precursorok és azok neoplastikus equivalenseinek nucleolusaiban. A pozitív sejtekkel legtöbbször a normál thymusban, különösen a cortexben találkozhatunk, miközben a medulla területén minimális vagy nincs jel. Normál csontvelőben kevés sejt expresszál TDT-t, melyek a hematopoietikus őssejteknek feleltethetők meg. A TDT értékes markere az éretlen T és B lymphocyta precursoroknak és akut leukemia eseteknek. Nagy mennyiségben fejeződik ki T- és pre-B sejtes akut lymphoblasztos leukaemia és lymphoma esetekben. B-sejtes ALL és érett (vagy perifériás) B és T sejt malignanciák TDT-negatívak. A TDT az akut myeloid leukaemia egyes eseteiben is expresszálódhat.

TDT
bottom of page