top of page

ZAP70

Katalógus #:

ILM7535-C1

Klón:

2F3.2

Kiszerelés:

1 ml

Ajánlott hígítás:

1:100-1:500

A ZAP-70 egy 70kDa-os protein tyrozin kináz, mely a T- és natural killer sejteken fordul elő. A fehérje transzlációját a IgVH gén irányítja. Normál perifériás vér mononukleáris sejtek teljes sejtlizátumának Western blotján az antitest a ZAP-70-nek megfelelő band-en reagál. Ig-mutálcióval rendelkező és nem rendelkező CLL betegekből származó CD19-pozitív tisztított leukemia sejtek teljes sejtlizátumán az antitest a ZAP-70-nek megfelelő banden reagál a mutációval nem rendelkező CLL mintán, míg nem figyelhető meg band az Ig-mutációval rendelkező CLL mintán. Jurkat sejlizátum (T-lymphoblasztos sejtvonal) Western bloton az antitest 70kDa-os proteint jelöl. A431 sejtek (carcinoma sejtvonal) Western blotján nem figyelhető meg band. A ZAP-70 protein a krónikus lymphocytás leukémia (CLL) esetek 25%-ában fejeződik ki. Az anti-ZAP-70 expresszió kiváló helyettesítő marker az Ig-mutált (antiZAP-70 negatív) és Ig- nem mutált (anti-ZAP-70 pozitív) CLL altípusok elkülönítésének és segíteti a különböző klinikai lefolyású betegcsoportok azonosítását. Az anti-ZAP-70 pozitív Ig-mutációval rendelkező CLL esetek rosszabb prognózisúak.

ZAP70
bottom of page