top of page
Prostein
Prostein

Prostein

Nyúl monoklonális antiest

Klón

Katalógusszám

Kiszerelés

ZR9

ILM0006-C01

0,1 ml

Prostein

Prostein

Nyúl monoklonális antiest

Klón

Katalógusszám

Kiszerelés

ZR9

ILM0006-C05

0,5 ml

Prostein

Prostein

Nyúl monoklonális antiest

Klón

Katalógusszám

Kiszerelés

ZR9

ILM0006-C1

1 ml

bottom of page